Personlig utveckling

Vi har alla varsin, helt egen livsväg som vi vandrar. Ingen är med om exakt samma saker som någon annan utan vi har verkligen helt egna vägar genom livet.

På vår väg ser, hör, känner, smakar och doftar vi saker. Vi möter människor som bemöter oss på olika sätt. Vi ser företeelser. Vi utför saker och lyckas, ibland. Ibland inte. Under vägens gång så känner och tänker vi saker. Vår hjärna strukturerar in alla intryck och känslor i fack och skapar kopplingar mellan dessa för att hjälpa oss att förstå världen. Både den yttre världen och den inre världen, oss själva. De kopplingar och strukturer vår hjärna har skapat för oss är en stor del av vår personlighet (den andra delen är nedärvd, t.ex. hur känsliga vi är). Under uppväxtens del av vår livsväg skapar vi väldigt, väldigt många kopplingar och strukturer i och med att vi då möter olika typer av människor, företeelser och andra intryck för första gången. Ju fler saker vi möter som vi redan har mött tidigare på vår väg ju färre nya kopplingar behöver hjärnan göra. Istället kör den om gamla kopplingar om och om igen och vi har bland annat bildat vanor och fördomar.

När vi växte upp och lärde oss att förstå och anpassa oss till världen på ett gynnsamt sätt för andra och oss själva så benämndes det mognad. När vi som vuxna gör samma sak benämns det personlig utveckling.

Personlig utveckling sker hela tiden, dagligen. När vi möter meningsskiljaktigheter, problem, insikter så börjar hjärnan jobba för att bevara relationer, lösa problem och anpassa oss efter våra nya insikter.  Vi lär oss saker jämt.

Då vi idag lever i ett snabbt informationssamhälle där vi bombarderas av åsikter, möjligheter, insikter att ta ställning till så jobbar hjärnan väldigt mycket och det är lätt att tappa bort ”sig själv” = sina befintliga strukturer i hjärnan för att den inte hinner med. Det blir error. Jag tror därför att den bästa plattformen för att hitta ”sig själv” består i att ta sig bort från alla intryck så att hjärnan kan jobba till hundra procent med att sortera de intryck den redan har fått in. Och när den har gjort det så är det lättare att veta vem man är och vad man vill. Då många inte har den möjligheten till att ta egen tid så tar de hjälp av coacher, psykologer och självhjälpsböcker för att sortera sitt inre.

I den här bloggen vill jag tipsa om sätt att sortera tankar, känslor och hitta tillbaka till ”sig själv” samt uppmuntra till att ta egen reflektionstid. Jag vill även peppa er till att ta reda på och följa era värderingar och våga leva det liv ni vill!

A better place Livsväg
Hur ser din livsväg ut just nu?

 

Kommentera