Kultur

Långsiktig kultur, vad menar jag med det?

Jag tror på kulturella normer som:

– Uppmuntrar människor att vara sig själva (så länge de ej är elaka eller bryter mot lagen)
– Uppmuntrar människor att vara ödmjuka
– Uppmuntrar människor att tänka långsiktigt när det gäller hälsan
– Uppmuntrar människor att tänka långsiktigt när det gäller miljön
– Uppmuntrar människor att vara ansvarstagande när det gäller ekonomi
– Uppmuntrar människor att bidra till samhället både genom att arbeta och att skoja och ha kul
– Uppmuntrar människor att utvecklas
– Uppmuntrar människor att tänka långsiktigt när det gäller relationer
– Uppmuntrar olikheter
– Betonar människors lika värde, uppmuntrar jämställdhet och tar avstånd från rasism och diskriminering
– Uppmuntrar öppenhet och kärlek
– Uppmuntrar människor att hjälpas åt för att skapa en bättre värld

Den kultur vi lever i och vilka normer som styr beror på vad vi omges av i form av förebilder, media, filmer, musik och övrig kultur samt företagens agerande. Människor är sociala varelser som hela tiden påverkas av varandra. Enligt teorier i socialpsykologi är det de individer som har högst status som sätter trenderna. För att inte bli utfrysta ur gruppen beter vi människor oss på ett sätt så att de med högst status inte ska kasta ut oss ur gemenskapen.

Kända personer
Personer med hög status är till exempel kändisar. Många människor ser upp till kända idrottare, artister, skådespelare, politiker, företagsledare och  profiler inom olika områden. Då många människor härmar kändisars sätt att vara, klädstil och andra konsumentbeteenden så är kändisar med och skapar vår kultur och våra normer. Jag vill lyfta upp kändisars beteenden som bidrar till de kulturella normer som jag förespråkar.

Filmer, böcker, musik, konst mm
Konstnärer, författare, filmskapare mm brukar ofta spegla den kultur de lever i. Jag saknar ofta, när jag lyssnar på intervjuer, medvetenhet om att de även är med och skapar den kultur vi lever i. Hur många unga tjejer levde inte till exempel ett ”Sex and the city”-liv när den serien sändes? Och hur många killar eftersträvade inte ”Wall street”-myten? Här kommer jag att lyfta fram musik, filmer och böcker som uppmuntrar de värderingar som jag står för.

Media
Media har en oerhörd makt över våra kulturella normer. De ämnen som tidningar, bloggar skriver om och som tv visar blir vi hemma i soffan påminda om och kommer således att sätta oss in i och bilda åsikter kring. Media har även ett ansvar över vilka personer som får yttra sig i debatten. Ofta upplever jag att det är viktiga åsikter som ej tas med. Jag kommer att lusläsa media för att hitta bra artiklar om miljö, personlig utveckling, hälsa, ödmjukhet mm.

Företag
Företag skyller ifrån sig och säger att de säljer det kunderna vill ha. En sanning med viss modifikation. En av de främsta syftena med marknadsföring är att skapa nya behov. Vem hade i Sverige behov av vatten på flaska innan vi såg det i filmer och på reklambilder överallt? Med bland annat idealbilder, musik, retorik och produktplaceringar är företagen med och skapar vår kultur och våra normer. Jag kan aldrig betona nog ofta hur viktigt det är för välfärden att vi konsumerar. Men vi kan välja vad vi konsumerar. Jag kommer här att lyfta upp de företag som jag anser agerar ansvarstagande och långsiktigt.

Kommentera