Elaka beteenden i relationer

Igår fick jag ett wake-up call när jag och min pojkvän bråkade om hur det är okej att bete sig och inte. Jag googlade på vad som är elakt och hittade det här. Wow, vilken liten guldgömma. Jag hade ingen aning om att till exempel vara tyst och sura på någon som betett sig dumt är psykisk misshandel. Eller att man kan såra någon bara genom att tjata på denne och säga till vederbörande vad han/hon ska göra! Eller att det är psykisk misshandel att säga att ”du överdriver” när partnern är orolig. Nu blir det andra bullar! Nedan är alla beteenden som INTE är okej i en relation. De flesta är väldigt extrema men jag tror att det är vanligt med ”mildare” varianter på flera av dem när man bråkar med någon. För mig var det i alla fall skönt att få göra en personlig självrannsakan genom att läsa detta:

1. Hålla tillbaka. Att inte dela med sig av sina tankar, känslor, upplevelser och planer. Att bete sig kallt och distansierat. Att bestraffa partnern med långvarig tystnad om man upplever att partnert gjort något fel. Att bete sig likgiltigt och inte visa något större intresse av att lyssna på partnern eller besvara dennes försök att engagera en i en konversation.

2. Kontra. Att ständigt argumentera emot partnerns tankar, känslor, åsikter och upplevelser utan att samtidigt berätta vad man själv tycker och tänker. Genom att kontra förnekar man partnerns upplevelse av verkligheten. Samtidigt vet inte partnern vad man själv tänker och känner.

3. Förminskande. Att förminska partnens verklighet och upplevelser. Att förmedla att det partnern berättar om sig själv och hur hen upplever saker och ting inte har något värde för dig. Om partnern försöker berätta för dig att hen blir ledsen när du skämtar på hens bekostnad och du säger: ”Du är överkänslig” eller ”Du saknar sinne för humor”. Andra vanliga uttalanden som nedvärderar partnerns negativa och subjektiva upplevelser är: ”Du gör en alldeles för stor grej av det här”, ”Du blåser upp allting”, ”Du tar saker för allvarligt”, ”Du försöker bara starta ett gräl” eller ”Du vill bara gnälla”.

4. Skämt. Att skämta med och om partnern på vederbörandes bekostnad. Skämten angriper ofta ömma punkter och är inte roliga.

5. Blockera och avleda. Att kontrollera relationen genom att vägra diskutera vissa saker. Att undanhålla viktig information eller bestämma vad som är tillåtet att prata om i relationen. Konflikter kan på så sätt aldrig få en lösning. Att avleda genom att byta ämne, eller genom att meddela att det inte finns mer att säga, även om partnern vill fortsätta prata om något som berör denne.

6. Anklagelser och skuldbeläggande. Att anklaga partnern för saker som går fel, oavsett vad som egentligen har hänt och vad som orsakat händelsen. Att spela på partnerns skuldkänslor på olika sätt. Att projicera sin egen ilska, irritation eller osäkerhet på sin partner.

7. Kritik och fördömande. Att kritisera partnern regelbundet. Om partnern protesterar mot kritiken, tala om att man bara försöker hjälpa denne, eller att man bara ville ge ett tips för att underlätta för denne. En överdriven hjälpsamhet kan vara maskerad kritik, eftersom den ger budskapet att partnern inte klarar av saker på egen hand. Kritiken kan även uttryckas i samvaron med andra, och där gestaltas i anekdoter som fokuserar på partnerns brister och misstag. Uttalanden som är negativa och börjar med ”Du är…” är ofta fördömande och kritiska, och därmed uttryck av verbal misshandel. ”Problemet med dig är…”, ”Du är galen”, ”Du tål inte ett skämt”, ”Du är aldrig nöjd” är alla exempel på verbal misshandel.

8. Trivialiserande. När man trivialiserar säger man på ett eller annat sätt att vad den andra har sagt, uttryckt eller åstadkommit är obetydligt. Det kan vara svårt att se trivialiserandet för vad det är, eftersom det många gånger uttrycks i en vänlig, oskyldig och uppriktig ton. En som trivialiserar kan få partnern att känna sig förvirrad och deprimerad. Partnern kanske tror att hen inte fått den som trivialiserar att förstå hur mycket hens intressen, hjärtefrågor eller arbete betyder för hen. Att knappt säga något när hen berättar att hen lyckats bra med något på jobbet, men avbryta för att ge komplimanger för att hen städat.

9. Underminerande. Att dämpa partnerns intresse och entusiasm med olika kommentarer. Om partnern vill gå en speciell kurs på fritiden säga ”Vad är poängen med det egentligen?”. Om partnern har en idé om något denne vill förverkliga säga ”Det där kommer du aldrig att klara”. Att sabotera för partnern genom att aktivt avbryta hens konversationer med andra människor, störa hen gång på gång när hon talar i telefon eller på andra sätt hindra hens aktiviteter eller umgänge.

10. Hot. Att säga ”Om vi skiljer oss så får du aldrig mer se dina barn”. ”Om du inte gör som jag vill kommer jag att bli väldigt arg”. ”Om du fortsätter sura så drar jag” Eller ”Om du… så kommer jag att…”

11. Fula ord. Fula ord och fraser är verbal misshandel, och det är kanske just detta som de flesta av oss automatiskt förknippar med verbal misshandel. Alla elaka, fula, nedsättande samt vulgära ord är verbal misshandel. Att kalla parnern för ”hora”, säga att hen är fet, korkad, lat, dum, äcklig och så vidare. Att ge smeknamn som är mer kränkande än rart.

12. Att glömma. Den verbala misshandeln samt olika former av dess manipulation förnekas av misshandlaren. Att förneka att en viss händelse helt och hållet har hänt, eller hävda att partnern överdriver. För partnern kan det bli mycket frustrerande och förvirrande, eftersom hen faktiskt minns att en viss händelse har ägt rum. Att ”glömma” att meddela en, för kvinnan, viktig information. Att informerar alla andra förutom sin partner om ändrade planer. Alla kan vi glömma någon enstaka gång, men att ständigt ”glömma” olika slags upplysningar är ett manipulativt medel att få kontroll.

13. Crazymaking. Lite krånglig att förstå. Om intresse finns läs här.

14. Ge order. En del har en vana att ge sin partner order. Att ta sig rätten att bestämma över sin partner, som om hen inte är en egen människa, utan mer en förlängning av en själv. Exempel på hur en order kan låta är: ” Städa upp det där.” ”Du får inte gå ut nu.” ”Du kan inte ha på dig det där.”

15. Förneka.Att förneka att man någonsin misshandlat sin partner verbalt, känslomässigt eller fysiskt.  Att säga att man älskar sin partner och aldrig någonsin skulle kunna skada hen. Allt detta är förnekelse, för allt ovan är misshandel. Exempel på förnekande påstående: ”Du hittar på alltihop.” ”Det där har aldrig hänt.” ”Du blir upprörd över ingenting.” ”Du måste vara galen.” Medan partnern vet att: Hen hittar inte på någonting. Det där har visst hänt. Hen blir inte alls upprörd över ”ingenting”. Hen är inte galen.

16. Raseriutbrott. Att få oväntade raseriutbrott, under vilka man kritiserar och skyller på partnern. Efteråt ber man aldrig om ursäkt för dessa utbrott, som kan te sig skrämmande och oförklarliga. Det finns inget partnern kan göra för att förhindra ett utbrott, men hen kan komma att tro det och följaktligen ändra eller anpassa sitt beteende. Denna form av ilska bryter ner partnern, som lever i en ständig visshet om att ett utbrott kan komma, ofta när hen minst anar det. Samtidigt kanske partnern inte är medveten om hur mycket utbrotten faktiskt påverkar denne. Parnern upplever smärta och förvirring och lever med dessa känslor. Varje utbrott rubbar partnern ur balans. Kanske blir hen konstant på sin vakt.

Jag har förkortat alla punkter, om ni vill läsa hela kika gärna här. Jag tror att många relationer förstörs för att en av parterna hamnar i någon av dessa fällor. Och då ger den andra igen med något annat dumt och sen är man igång och det blir bara värre och värre. Anklagelserna, som är en av punkterna (se kritik och fördömande), bara sprutar. Man slutar lyssna eller blir rasande osv…

Hur stoppar man en sådan spiral då? Jag tror att båda måste lägga ner stridsyxorna, göra varsin självrannsakan utifrån vad den andra partnern har sagt och de här punkterna, avsätta en tid tillsammans där båda verkligen orkar lyssna på och försöka förstå den andre. Och så klart be om ursäkt! Och göra en plan tillsammans hur ni ska undvika hamna i samma sits igen.

Kommentera