Sinnesrobönen

En fantastiskt fin text att hämta styrka från om man har det jobbigt är den kristna Sinnesrobönen. Att bli påmind om att det är möjligt att dela in problem och andra obehagligheter i det som går och det som inte går att lösa bidrar till bättre struktur i skallen!

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Exempel från mitt liv:
Jag vill att farmor ska leva -> Är helt omöjligt -> Acceptera faktum och alla känslor som kommer

Jag vill kunna sjunga rent -> Acceptera att jag inte kan det nu och alla jobbiga känslor som kommer p.g.a det -> Öva och våga satsa på det genom att ta sånglektioner -> Om jag försöker så kanske det går till slut! Heja Emelie!

Kommentera